زیبائی های آسمان در شب

قالب پیکسل

Children categories

آسمان شب

آسمان شب (34)

 شبِ کویر، این موجودِ زیبا و آسمانی که مردم شهر نمی شناسند. آن چه می شناسند شب دیگری است؛ شبی است که از بامداد آغاز می شود.

شب کویر به وَصف نمی آید. آرامشِ شب که بی درنگ با غروب فرا می رسد  ، آرامشی که در شهر از نیمه شب، درهم ریخته و شکسته می آید و پریشان و ناپایدار ،

روز زشت و بی رحم و گذران وخفه ی کویر میمیرد و نسیم سرد و دِل انگیز غروب، آغاز شَب را خبر می دهد.   (دکتر شریعتی)

شب های پر ستاره یکی از زیباترین مناظر کره زمین است. آسمان در چنین شب هایی به اندازه ای زیبا است که انسان از تماشای آن سیر نمی شود

View items...
منظومه شمسی

منظومه شمسی (10)

منظومه شمسی تشکیل شده است از یک ستاره ( خورشید ) و هشت سیاره ( تیر ، ناهید ، زمین ، مریخ ، مشتری ، زحل ،اورانوس و نپتون )

و پنج سیاره کوتوله  ( سرس ، پلوتو ، هائومیا ،ماکی ماکی و اریس ).

چهار سیارهٔ نخست، سیارات درونی یا زمین سان هستند و بیشتر از سنگ ساخته شده‌اند .

چهار سیارهٔ دیگر سیارات بیرونی یا غول های گازی هستند و از گازهای مختلف ساخته شده‌اند.

علاوه بر این اجرام، منظومهٔ شمسی دارای اجرام دیگری از جمله اقمار ، سیارکها ، شهاب وارها ، شهاب ها ، شهاب سنگ ها و دنباله دار ها است.

منظومهٔ شمسی هم‌چنین دارای مناطق خاصی از جمله کمربند سیارکها، کمربند کویپر  است .

تمامی سیارات منظومه شمسی تقریباً در یک صحفه مداری به دور خورشید می گردند .

منظومهٔ شمسی از انفجار یک ابرنواختر و فروریزش یک ابر چرخان پدید آمده است.

خورشید بیش از ۹۹٫۸ درصد جرم منظومهٔ شمسی را شامل می‌شود و منبع انرژی های بسیاری از جمله انرژی گرما و نور است.

View items...
اعماق آسمان

اعماق آسمان (18)

اگر از منظومه شمسی پا را فراتر بگذاریم به اجرامی بر می خوریم که آنها را به عنوان اجرام اعماق آسمان می شناسیم.

گروهی از ستارگان مانند خوشه های ستاره ای و کهکشان ها و اجرام غیر ستاره ای مانند سحابی ها از این جمله اند.

View items...
Top of Page