زیبائی های آسمان در شب

قالب پیکسل

فیلم گذر زمان

فیلم گذر زمان

گرفت کامل ماه

K2_دوشنبهب ظ+0330E_مهر+0330Rمهرب ظ+03301 Written by

 

گرفت کامل ماه

 

بامداد دوشنبه همزمان با رسیدن ماه به نزدیک‌ ترین (پنجاه هزار کیلومتر نزدیکتر از حالت اوج ) نقطه از مدارش به زمین با رویدادی دیگر همزمان شد.

این بار پس از 34 سال  خسوف یا ماه‌گرفتگی کلی با پدیده سوپرمون یا ابرماه همزمان شده است.

همزمان با ابرماه که باعث می‌شود ماه درخشان‌تر و بزرگ‌تر از روی زمین دیده شود ، ماه در زير سايه مستقيم سياره زمين هم قرار  گرفت.

چرخش زمین

K2_سه شنبهق ظ+0430E_ارديبهشت+0430Rارديبهشتق ظ+04301 Written by

 

دور قطبی

 

حرکت وضعی زمین : حرکت زمین به دور محور خود (خطی فرضی که از قطب شمال وجنوب زمین عبور می کند). مدت این چرخش ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۴ ثانیه ‌است

چرخش زمین به سمت خاور است. اگر از سمت ستاره قطبی به زمین نگاه کنیم، زمین خلاف جهت عقربه‌های ساعت به دور خود دوران می‌کند.

به دلیل چرخش به سمت شرق است كه خورشید هر روز از سمت شرق طلوع می‌كند و در غرب فرو می‌رود.

Top of Page